National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.): płatność online będzie bezpieczniejsza

Dla zwiększenia bezpieczeństwa klientów i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom przy użyciu kart płatniczych NTPS Plc. z dniem 1 kwietnia 2019 roku wprowadzi dwupoziomową autoryzację klientów w przypadku zakupów dokonywanych na jego stronach internetowych i płatnych kartami płatniczymi – jako pierwsza firma spośród przedsiębiorstw państwowych. Na stronach internetowych spółki NÚSZ dokonano w ubiegłym roku ponad 800 tysięcy transakcji – na kwotę blisko 60 miliardów forintów.

Jak wygląda dwupoziomowa autoryzacja w praktyce?

Dwupoziomowa autoryzacja tylko o parę sekund przedłuży czas zakupów online prowadzonych na stronach internetowych NTPS Plc. (ematrica.nemzetiutdij.hu oraz hu-go.hu). W przypadku każdej transakcji płatniczej związanej z zakupem e-winiety lub e-opłaty drogowej bank wyśle autoryzacyjny kod SMS na numer telefonu podany w banku, który wystawił daną kartę płatniczą. Obok podania dotychczasowych danych karty płatniczej (imię i nazwisko, numer karty, data ważności, kod CVC/CVV) klient za pomocą podania tego kodu będzie mógł autoryzować i zrealizować transakcję finansową rozpoczętą online na stronie NTPS Plc. oraz zakończyć płatność elektroniczną.

Na co klienci powinni zwrócić uwagę?

Ważne, by klienci używali numeru telefonu komórkowego zarejestrowanego w ich banku. W przeciwnym razie nie otrzymają od banku komunikatu SMS-u zawierającego kod autoryzacji transakcji i nie będą mogli dokonać zakupu. Klienci powinni zatem sprawdzić jaki numer telefonu podali swojemu bankowi prowadzącemu rachunek, aby SMS banku został wysłany rzeczywiście na odpowiedni numer telefonu komórkowego.

Dlaczego dwupoziomowa autoryzacja jest pożyteczna i komu służy?

To proste rozwiązanie jest korzystne dla właścicieli kart płatniczych, gdyż dzięki temu rozwiązaniu nikt nie będzie w stanie wykorzystać ich danych, a oszuści nie będą mogli spowodować szkód. Usługa ta jest na dodatek bezpłatna, za krótki komunikat SMS z kodem autoryzacyjnym bank nie pobierze dodatkowej opłaty. Dwupoziomowa autoryzacja jest korzystna również dla Narodowego Operatora Poboru Opłat Drogowych, ponieważ zapobiega podejrzanym transakcjom finansowym i związanymi z nimi skargami klientów. W ubiegłym roku klienci dokonali na stronach internetowych spółki NTPS Plc. ponad 800 tysięcy transakcji – na kwotę blisko 60 miliardów forintów.