Nasza usługa ostrzegania przed karą jest przejściowo niedostępna

Informujemy naszych szanownych klientów, że z przyczyn technicznych nasza usługa ostrzegania przed karą jest przejściowo niedostępna.

Do czasu usunięcia awarii prosimy Państwa o cierpliwość i zachowanie zwiększonej uwagi!