Najčastejšie chyby súvisiace s e-mýtom

Prečítajte si prosím pozorne najčastejšie chyby používateľov, a dbajte na ne pri používaní siete spoplatnených ciest.

  • V prípade platenia úsekovým lístkom treba poplatok za používanie cesty uhradiť v každom prípade vopred, pred vjazdom na spoplatnený úsek. V prípade platenia prostredníctvom palubného zariadenia sa vykazovanie koná automaticky, ale je dőležité skontrolovať, či je zariadenie zapnuté a funkčné, a zabezpečiť, aby na účte bol k dispozícii potrebný kredit.
  • Ak z dővodu nehody alebo rekonštrukcie cesty musíte odbočiť od vopred naplánovanej trasy, na vyznačenej obchádzke netreba platiť ďalší poplatok. Oslobodenie od mýta sa ale vzťahuje výhradne na úseky vyznačené ako obchádzka. V prípade, ak od nich odchýlite a budete jazdiť po iných spoplatnených úsekoch, alebo sa pri prvej možnej príležitosti nevrátite na pővodnú trasu, považuje sa to za neoprávnené používanie.
  • Jednorázový úsekový lístok oprávňuje na používanie cesty len po uhradení poplatku. Trasu vytlačenú cez KIOSK treba pred použitím cesty pri pokladni zaplatiť. Začať použitie cesty je povolené v prípade plánovania trasy on-line ako registrovaný používateľ po zaplatení z účtu v systéme HU-GO, v prípade ad-hoc nákupu po potvrdení úspešnej transakcie bankovou kartou. Je dőležité vedieť, že platnosť jednorázového (ad-hoc) úsekového lístka sa začína už v momente jeho zaplatenia. V predpredaji mőžete lístok kúpiť iba ako registrovaný používateľ cez webovú stránku.
  • Ak jazdíte s palubným zariadením, dbajte o to, aby v používateľskom účte HU-GO alebo na palubnom zariadení bol vždy zadaný aktuálny počet náprav (napr. pri pripojení alebo odpojení prívesu). Dőležité je aj správne určenie emisnej triedy.
  • Pri kúpe oprávnenia na používanie cesty doporučujeme ešte pred zaplatením skontrolovať správnosť EČV a kódu krajiny. V systéme e-mýta neexistuje možnosť na dodatočnú úpravu mylne zadaného EČV a kódu krajiny po vyrubení pokuty.
  • Úsekový lístok poskytuje právo výlučne na jednorázové, jednosmerné použitie naplánovanej trasy. Pri plánovaní venujte pozornosť správnemu poradiu východiskového bodu, medziľahlých bodov a cieľovej stanice.
  • Úsekový lístok oprávňuje výlučne na použitie naplánovanej trasy. Kontrolný systém v zmysle právnych predpisov nemőže zohľadniť ani to, keď namiesto diaľnice dopravca premáva na paralelnej, lacnejšej ceste.
  • Úsekový lístok oprávňuje výlučne na použitie naplánovanej trasy, od vyznačenej a vopred zaplatenej trasy sa odchýliť nedá. Kontrolný systém v zmysle právnych predpisov nemőže zohľadniť ani to, keď namiesto diaľnice dopravca premáva na paralelnej, lacnejšej ceste.
  • Lístok zakúpený neregistrovaným používateľom je platný od dátumu zakúpenia do konca nasledujúceho kalendárneho dňa, vrátenie nie je možné. Ako registrovaný používateľ (v prípade dobre plánovateľných transportov) si mőžete svoj úsekový lístok zakúpiť aj v predpredaji, a to do 30 kalendárnych dní pred začatím používania cesty, platnosť sa začína v označený deň o 0:00 hod., a končí v nasledujúci deň o 24:00 hod. Takto zakúpený lístok je možné vrátiť do 24. hodiny dňa predchádzajúceho plánovaný začiatok použitia cesty.