Informacje dotyczące urządzeń pokładowych

Szanowni Użytkownicy! 

Uprzejmie informujemy, że na terenie Węgier zgłoszenia opłat można dokonać wyłącznie przy użyciu urządzeń pokładowych poniżej wymienionych audytowanych pośredników. Audytowanie pośredników odbywa się w sposób ciągły, zatem lista usługodawców będzie się stale poszerzać a spis komunikowany będzie na bieżąco na stronie internetowej. Z użyciem urządzeń podkładowych pośredników innych niż figurujący na liście nie ma możliwości zgłaszania i uiszczania opłat w systemie HU-GO. Przejeżdżając przez bramownice, urządzenia pokładowe innych usługodawców mogą wydawać dźwięk, NIE będzie to jednak oznaczać pobrania opłaty z salda użytkownika.

Audytowani pośrednicy