Informacja w sprawie zwrotu VAT

W elektronicznym systemie poboru proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej HU-GO uiszczenie opłaty za usługę może odbywać się w dwojaki sposób:

  • sporadyczny zakup biletu na daną relację,
  • zasilenie salda – ze środków można zakupić bilet na daną relację lub uregulować rachunek za korzystanie z płatnych odcinków drogi z użyciem urządzenia pokładowego (OBU))

W obu przypadkach wystawiane są faktury VAT. Z uwagi na to, że w chwili zapłaty usługa staje się dostępna, kupujący po dokonaniu zapłaty otrzymuje fakturę końcową i może wnioskować zwrot podatku VAT. Podstawą prawną odliczenia podatku uprzednio naliczonego jest § 125 ust. 1 lit. h) ustawy o podatku VAT, według którego: ”podatek  uprzednio naliczony może zostać odliczony, jeżeli w sposób udokumentowany zostanie on spożytkowany na cele związane z użytkowaniem środka transportu lądowego o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony będącego w użytkowaniu podatnika.”

Zasady zwrotu podatku VAT na Węgrzech dla podatników zagranicznych zawiera instrukcja  3014/2012 Narodowego Urzędu Podatkowo-Celnego