Funkcjonowanie systemu ustabilizowało się

Po poniedziałkowym przeciążeniu elektroniczny system poboru opłat ustabilizował się.

ÁAK z systemem wciąż integruje nowe punkty dystrybucyjne, dzięki czemu poprawia się zakres dostępności usługi na terenie całego kraju, nie trzeba więc będzie pokonywać dużych odległości by nabyć prawo do korzystania z płatnych dróg bez dostępu do internetu. Ponadto terminale i sieć agentów stale poprawiają poziom świadczonych usług.

Na podstawie doświadczeń zebranych przez półtora dnia funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat HU-GO można stwierdzić, że jest on gotowy spełnić wytyczne dyrektywy Unii Europejskiej, oraz zapewnić użytkownikom dróg korzystającym z usług systemu poboru opłat odpowiednie usługi.

Obecnie w systemie zarejestrowało 18 500 użytkowników 70 000 pojazdów,  z czego do 11 000 zostały przyporządkowane urządzenia  pokładowe, tzn. zgłoszenia opłat będą dokonywać poprzez pośredników.