Dane wymagane do zgłoszenia

Szanowni użytkownicy! 

Zgłoszenia uwag dotyczących systemu HU-GO można przesłać na adres internetowej obsługi klienta (ugyfel@hu-go.hu).  Jeżeli chcą Państwo skorzystaj z tej możliwości, dla ułatwienia odpowiedzi, prosimy o podanie następujących danych:

  • data i czas wydarzenia
  • konkretny, krótki opis wydarzenia
  • nr identyfikacyjny klienta
  • nr konta bieżącego (dla użytkowników zarejestrowanych)
  • nr biletu na daną relację (w przypadku zgłoszenia dokonywanego biletem na daną relację)
  • nr rejestracyjny OBU (w przypadku zgłoszenia dokonywanego poprzez urządzenie     pokładowe)
  • adres e-mail 

Nasi pracownicy postarają się w możliwie najkrótszym czasie przeanalizować zgłoszenie, następnie wyślą Państwu informację o wprowadzonych zmianach.