Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych HU-GO ważne od dnia 1 stycznia 2021 roku

Cena elektronicznej opłaty drogowej będzie łatwa do wyliczenia

Rozporządzenie rządu nr 209/2013. (VI. 18.) weszło w życie 26 listopada 2020 roku. Na podstawie kalkulacji określonej w obowiązującym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będą określone w poniższej tabeli następujące stawki opłaty drogowej proporcjonalnej do przebytej drogi:

Kategoria opłaty

Klasa emisyjna pojazdu

Droga szybkiego ruchu
[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

J2

C

68,49

29,13

B

59,56

25,33

A

50,63

21,53

J3

C

96,09

50,45

B

83,56

43,87

A

71,03

37,29

J4

C

155,22

96,82

B

129,35

80,68

A

109,95

68,58

Kwota opłaty w każdym przypadku jest opłatą brutto zawierającą podatek VAT.

Podpisany elektronicznie komunikat jest dostępny tutaj.