Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych

Rozporządzenie Ministra Technologii i Przemysłu nr 19/2022 (IX 19) w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń ministerialnych związanych z uiszczaniem opłat drogowych zmieniło rozporządzenie Narodowego Ministerstwa Rozwoju nr 25/2013 (V 31) w sprawie stawek opłat drogowych i dróg płatnych. Zgodnie z tym stawki opłat drogowych zmieniają się od dnia 15 października 2022 roku.

Poza tym Rozporządzenie Rządu nr 361/2022 (IX 19) znowelizowało treść rozporządzenia Rządu nr 209/2013 (VI 18) w sprawie wykonywania ustawy nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, proporcjonalnych do długości przebytej drogi. Zgodnie z tym, począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku stawki opłat drogowych wzrosną od dnia 1 października przedmiotowego roku tak samo, jak stopa inflacji za miesiąc lipiec przedmiotowego roku, opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny.

Obowiązujące w systemie elektronicznych opłat drogowych od dnia 15 października 2022 roku stawki brutto opłat drogowych, zawierające podatek VAT:

Kategoria

Kategoria J2

Kategoria J3

Kategoria J4

Kategoria drogi

Droga szybkiego ruchu

[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

Droga szybkiego ruchu
[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

Droga szybkiego ruchu
[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

Klasa emisyjna pojazdu

A

61,4

26,1

86,12

45,22

133,33

83,16

B

72,23

30,71

101,32

53,2

156,86

97,83

C

83,06

35,32

116,52

61,18

188,23

117,4