Zmiany w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem nr ITM 20/2021 (23 IV) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31 V) o wymiarze opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.

Na podstawie rozporządzenia w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO płatnym staje się między innymi odcinek drogi ekspresowej M85 pomiędzy Csorna i Sopron. Zmiana rozporządzenia przynosi również zmiany w obowiązku opłaty drogowej wielu odcinków dróg głównych.

Dokładna informacja o drogach i odcinkach dróg objętych w systemie obowiązkiem opłaty drogowej znajduje się w rozporządzeniu NFM nr 25/2013 (31 V), obowiązującym od dnia 8 maja 2021 roku.