Zmiany w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem nr ITM 41/2020 (13 XI) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31 V) o wymiarze opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.

Na podstawie tego rozporządzenia w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO obowiązkiem opłaty drogowej objęto między innymi autostradę M4, odcinek pomiędzy autostradą M35 i granicą państwa w Nagykereki, odcinek drogi ekspresowej M25 pomiędzy Maklár i południowym węzłem komunikacyjnym Egeru, odcinek drogi ekspresowej M44 pomiędzy Kondoros i Békéscsaba, pierwszy odcinek drogi ekspresowej M76 o długości około 5 km. Rozporządzenie przynosi również zmiany w obowiązku opłaty drogowej wielu odcinków dróg głównych.

Dokładna informacja o drogach i odcinkach dróg objętych w systemie obowiązkiem opłaty drogowej znajduje się w rozporządzeniu NFM nr 25/2013 (31 V), obowiązującym od dnia 16 listopada 2020 roku.