Zmiany w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO

Rozporządzenie Rządu nr 466/2020. (X. 27.) znowelizowało treść rozporządzenia Rządu nr 209/2013 (VI.18.) w sprawie wykonania ustawy nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, proporcjonalnych do długości przebytej drogi.

Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2020 roku.

Rozporządzenie wprowadza zmianę w sposobie określania wysokości opłaty drogowej, proporcjonalnej do przebytej odległości.

Obowiązujący od dnia 26 listopada 2020 roku tekst rozporządzenia Rządu nr 209/2013. (VI. 18.) jest dostępny tutaj.