Zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

Ustawa nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi uległa zmianie w wielu punktach. Zmiany wchodzą w życie w dwóch różnych terminach.

Zmiana wchodząca w życie z dniem 13 czerwca 2021 roku dotyczy określenia ruchu.

Zmiany ustawy – wchodzące w życie z dniem 19 października 2021 roku – odnoszą się między innymi do uprawnień do korzystania z dróg, możliwych sposobów wnoszenia opłat oraz doprecyzowują zakres zagadnień dotyczących zwolnień z obowiązku deklarowania i wnoszenia opłat drogowych. Ustawa została również uzupełniona o modyfikacje konieczne dla prawnej harmonizacji z odnośnymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz dokonano w niej także doprecyzowania niektórych rozporządzeń interpretacyjnych.

Tekst ustawy numer LXVII z 2013 roku ważny od dnia 13 czerwca 2021 roku jest dostępny tutaj, a tekst obowiązujący od dnia 19 października 2021 roku jest dostępny tutaj.