Zmiany stawek elektronicznej opłaty drogowej od dnia 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie postanowień rozporządzenia Rządu nr 209/2013 ( 18. VI.) mówiącego o wykonaniu przepisów ustawy nr LXVII z 2013 roku o proporcjonalnych do przebytej drogi opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, od dnia 1 stycznia 2022 roku stawki opłat w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych kształtują się następująco.

Kategoria

Kategoria J2

Kategoria J3

Kategoria J4

Kategoria drogi

Droga szybkiego ruchu
[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

Droga szybkiego ruchu
[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

Droga szybkiego ruchu
[HUF/km]

Droga krajowa
[HUF/km]

Klasa emisyjna pojazdu

A

53,11

22,58

74,50

39,12

115,34

71,94

B

62,48

26,57

87,65

46,02

135,69

84,63

C

71,85

30,56

100,80

52,92

162,83

101,56

Opłata jest zawsze opłatą brutto, zawierającą podatek VAT.

Podpisany elektronicznie komunikat jest dostępny tutaj.