Zmeny v systéme elektronického výberu mýta od 15. marca 2020

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení č. 8/2020. (II. 28.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. Nové nariadenie nadobudne platnosť dňa 15. marca 2020.

Zmena nariadenia zvyšuje sumu uhrádzaného cestného mýta v systéme elektronického výberu mýta v pomere s odjazdenou cestou HU-GO v miere v súlade s infláciou, o 3,4 percent.

Cena za používanie ciest od 15. marca 2020:

Kategória

Kategória J2

Kategória J3

Kategória J4

Kategória cesty

Rýchlostná cesta

Cesta prvej triedy

Rýchlostná cesta

Cesta prvej triedy

Rýchlostná cesta

Cesta prvej triedy

 

Kategória ochrany životného prostredia

A ≥ EURO V

48,72

20,72

68,36

35,89

105,82

66,00

B = EURO II - EURO IV

57,32

24,38

80,42

42,22

124,49

77,65

C ≤ EURO I

65,92

28,04

92,48

48,55

149,39

93,18

Cena za používanie ciest je brutto cena zahrňujúca aj daň z pridanej hodnoty (Ft/km).

Ďalšou zmenou je to, že v systéme elektronického výberu mýta v pomere s odjazdenou cestou HU-GO sa stane spoplatneným úsek diaľnice M4 medzi Üllő a Albertirsa, ktorý bol odovzdaný dňa 7. februára 2020. Zmena nariadenia sa týka aj cesty I. triedy č. 4., kde sa charakteristicky vykonali prečíslovania (cesta I. triedy č. 401, 404, 405, 406.).

O modifikácii nariadenia 25/2013. (V. 31.) NFM sa môžete dozvedieť viac v čísle 31. z roku 2020 Magyar Közlöny (Maďarský zvestník).