Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2022

Na základe záležitostí uvedených vo Vládnom nariadení č. 1209/2013. (VI. 18.) o implementácii zákona č. LXVII z roku 2013 o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti sa od 1. januára 2022 budú ceny v systéme elektronického mýta vyvíjať nasledovne.

Kategória

Kategória J2

Kategória J3

Kategória J4

Kategória cesty

Rýchlostná cesta
[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

Rýchlostná cesta
[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

Rýchlostná cesta
[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

Kategória ochrany životného prostredia

A

53,11

22,58

74,50

39,12

115,34

71,94

B

62,48

26,57

87,65

46,02

135,69

84,63

C

71,85

30,56

100,80

52,92

162,83

101,56

Cena je v každom prípade brutto cena, spolu s DPH.

Digitálne podpísaná vyhláška je dostupná itt.