Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Na viacerých miestach bol zmenený zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti. Zmeny nadobudnú právoplatnosť v dvoch rôznych termínoch.

Zmena ktorá nadobudne právoplatnosť dňa 13. júna 2021 sa týka charakteristiky pojmu.

Zmena zákona – ktorá nadobudne právoplatnosť dňa 19. októbra 2021 – prináša zmeny okrem iných ohľadom oprávnenia používania ciest, možných spôsobov platby mýta, ako aj bude spresnená tematika povinnosti úhrady mýta a oslobodenia spod povinnosti priznania. Zákon bude doplnený aj s modifikáciami potrebnými pre harmonizáciu práva potrebného pre vzťahujúcu sa smernicu Európskej Únie a uskutoční sa aj spresnenie niektorých výkladových ustanovení.

Text zákona č. LXVII. z roku 2013 platný odo dňa 13. júna 2021 je prístupný tu, kým text platný odo dňa 19. októbra 2021 je prístupný tu.