Zmeny v systéme elektronického mýta

Vyhláškou ministra pre technológie a priemysel č. 19/2022. (IX. 19.) ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ministerské vyhlášky o úhrade cestného mýta bola zmenená vyhláška číslo 25/2013. (V. 31.) NFM o miere a o cestách s povinnosťou úhrady mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. To znamená, že sa od 15. októbra 2022. zmení sadzba mýta.

Ďalej prostredníctvom nariadenia vlády číslo 361/2022. (IX 19.) bolo zmenené nariadenie vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkone zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku uhrádzaného v pomere k vykonanej ceste za použitie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy. Podľa toho sa od 1. júla 2023 sadzba mýta zvýši v totožnom rozsahu ako je miera inflácie zverejnená Ústredným štatistickým úradom (Központi Statisztikai Hivatal) za mesiac júl bežného roka, a to od 1. októbra bežného roka.

Hrubé poplatky vrátane DPH uplatňované v systéme elektronického mýta od 15. októbra 2022:

Kategória

Kategória J2

Kategória J3

Kategória J4

Kategória cesty

Rýchlostná cesta

[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

Rýchlostná cesta
[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

Rýchlostná cesta
[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

Kategória ochrany životného prostredia

A

61,4

26,1

86,12

45,22

133,33

83,16

B

72,23

30,71

101,32

53,2

156,86

97,83

C

83,06

35,32

116,52

61,18

188,23

117,4