Zmeny HU-GO od 1. januára 2024!

Od 1. januára 2024. prechádza elektronický systém výberu mýta HU-GO v Maďarsku zásadnými zmenami.

Zmeny sa týkajú všetkých prvkov a účastníkov systému HU-GO, vrátane:

-   menia sa prvky mýta (poplatok za externé náklady, poplatok za infraštruktúru) a spôsobu výpočtu mýta,

-   rozširuje sa okruh spoplatnených úsekov ciest,

-   zavádza sa nová kategória vozidiel ohľadom päť- alebo viacnápravové vozidlá a niekoľko nových kategórií environmentálnej klasifikácie (nízke emisie, nulové emisie),

-   výrazne sa zmenia možnosti platby mýta (napr. dobiť si zostatok a kúpiť si lístok na konkrétnu trasu bude možné len elektronicky na webovej stránke hu-go.hu, nie osobne)

-   zmení sa systém fakturácie, a

-   upraví sa tiež používateľské rozhranie HU-GO!

 Tento zoznam nie je úplný!

 Podrobné informácie - nemzetiutdij.hu

Vzhľadom na rozsah, početnosť a zložitosť zmien sledujte, prosím, naše priebežne aktualizované a rozširujúce informácie, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke v menu Zmeny 2024 (E-mýto/Zmeny 2024)!

Oficiálne informácie o systéme elektronického mýta budú odteraz k dispozícii na oficiálnej webovej stránke NÚSZ Zrt., nemzetiutdij.hu, zatiaľ čo stránka hu-go.hu bude slúžiť výlučne na agendu súvisiacu s platbou mýta, správu bežného účtu HU-GO, dobíjanie zostatku a nákup lístkov na konkrétnu trasu.

V záujme zabránenia neoprávnenému používaniu ciest a prípadným pokutám, žiadame všetkých našich zákazníkov, aby úkony, ktoré bude možné vykonať v decembri 2023, vykonali vo svojom profile HU-GO do konca mesiaca!

Ak máte akékoľvek otázky, sme vám samozrejme k dispozícii prostredníctvom našich obvyklých zákazníckych kontaktných kanálov!

Vopred Vám ďakujeme za Vašu spoluprácu!