Uwaga przewoźnicy! Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów

Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić klasyfikacji środowiskowej ich pojazdu.

Zainteresowani mają jeden miesiąc na prawidłowe wprowadzenie wymaganych rozszerzonych danych rejestracyjnych (marka, rok produkcji, numer podwozia) w swoim profilu HU-GO i załadowanie/przesłanie do systemu kopii dokumentów pojazdu, zawierających jego klasyfikację środowiskową. Pierwszorzędnym celem tego zaostrzenia jest lepsze egzekwowanie zasady „płaci zanieczyszczający”.

Jednym z elementów ustalania opłaty za użytkowanie drogi przez samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest kategoria środowiskowa. Jej określenie – poprzez prawidłowe podanie niezbędnych danych i ich potwierdzenie wiarygodnym dokumentem - jest nieodzownym warunkiem do tego, aby w przypadku każdego pojazdu ciężarowego uiszczenie opłaty za korzystanie z węgierskich dróg płatnych odbywało się rzeczywiście w sposób odpowiadający wielkości emisji zanieczyszczającej środowisko.

„O ile w przypadku pojazdów ciężarowych, zarejestrowanych na Węgrzech spółka NTPS Plc. ma możliwość weryfikacji kategorii środowiskowej z wiarygodnych węgierskich publicznych rejestrów pojazdów, o tyle w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą nie jest to obecnie możliwe. Jednak przestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci” dotyczy wszystkich, dlatego na podstawie naszych ogólnych warunków umowy wprowadziliśmy obowiązek podania rozszerzonych danych rejestracyjnych (marka, rok produkcji, numer podwozia) oraz przesłania dokumentu pojazdu zawierającego kategorię środowiskową do profilu HU-GO.” - oświadczył Tamás Bartal, dyrektor naczelny National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Dodał do tego: „Zwracamy się teraz do zagranicznych przewoźników z prośbą, aby w ciągu najbliższego miesiąca sprawdzili, czy wymagane dane zostały podane we właściwy sposób i czy zostały załadowane niezbędne dokumenty, a jeśli do tej pory tego nie uczynili, to żeby to uzupełnili. Prosimy również naszych klientów o usunięcie z ich profili HU-GO pojazdów, których już nie posiadają. Oczywiście będziemy o tym bezpośrednio i pośrednio informować wszystkich zainteresowanych.”

Więcej informacji związanych z klasyfikacją środowiskową można znaleźć na stronie hu-go.hu, gdzie również film wideo pokazuje, jak należy podać wspomniane dane i załadować dokumenty.

Pojazdy ciężarowe zarejestrowane za granicą i zgłoszone do systemu HU-GO, co do których przewoźnicy nie dopełnili powyżej wymienionych obowiązków od dnia 1 lipca 2021 roku NTPS Plc. automatycznie przeklasyfikowuje do najgorszej kategorii ochrony środowiska (kategoria „C”, w systemie HU-GO „EURO 0”) i pozostawi je tam do czasu, kiedy zainteresowani przewoźnicy nie uzupełnią braków. Wiele przypadków podobnych regulacji można znaleźć również na arenie międzynarodowej, na przykład w Austrii, Czechach i na Słowacji.

System kontrolny NTPS Plc. rejestruje na krajowych płatnych drogach obecność miesięcznie 120-130 tysięcy pojazdów ciężarowych o zagranicznych rejestracjach, w przypadku większości z nich podano już wymagane dane i załadowano wymagane dokumenty, jednak zasada ta odnosi się do wszystkich zarejestrowanych pojazdów zagranicznych.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.