Tájékoztató átutalással történő egyenlegfeltöltésről

Az úthasználóknak lehetőségük van egyedi úthasználati folyószámlájuk banki átutalással történő feltöltésére is. 

A banki átutalással történő egyenlegfeltöltés során, kérjük, hogy az alábbiakban leírtakra figyeljenek:

  • Az átutalásokat, kérjük a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 10402166-49555557-57541313 (IBAN száma HU11 104021664955555757541313, Számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., SWIFT kód: OKHBHUHB, Költségviselő kódja: OUR) számú bankszámlájára teljesítsék. 
  • Az átutalás közleményben kizárólag az egyedi úthasználati folyószámla száma szerepeljen (ez lehetővé teszi az átutalások gyors, automatikus feldolgozását).
  • Az átutalt összeg egyedi úthasználati folyószámlán történő jóváírása az átutalt összeg NÚSZ Zrt. fenti folyószámlára történő megérkezését követő banki napon megtörténik.*

 

*például egy kedden 12:00 órakor indított belföldi átutalás esetén, az összeg a NÚSZ Zrt. folyószámláján még a keddi napon jóváírásra kerül, így az egyedi úthasználati folyószámla egyenlege a következő munkanapon (szerdán) feltöltésre kerül.

Amennyiben az átutalás közlemény rovata nem, vagy nem a fentieknek megfelelően kerül kitöltésre, úgy - amennyiben az NÚSZ Zrt. a szerződött díjfizetőt és az egyedi úthasználati folyószámlát egyértelműen be tudja azonosítani - az átutalt összeg átvezetésére három banki munkanapon belül kerül sor. Amennyiben minden kétséget kizáróan nem tud megtörténni a szerződött díjfizető és/vagy az egyedi úthasználati folyószámla beazonosítása, akkor a NÚSZ Zrt.  az átutalás költségeivel csökkentett összeget visszautalja.

A fentieket a felhasználói Általános Szerződési Feltételek 4.2.7 (a) pontjának (iv.) bekezdése szabályozza részletesen.