Taşımacılar dikkat! Macaristan'da çevre koruma kategorisinin bildirimiyle ilgili kurallar sıkılaştırılıyor.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, HU-GO sisteminde kayıtlı olup taşımacılar tarafından hangi çevre koruma kategorisine ait olduğu kurallara uygun olarak belgelendirilmeyen, 3, 5 tondan daha ağır, yabancı plakalı taşıma araçları National Toll Payment Services Plc. tarafından otomatik olarak en olumsuz çevre koruma kategorisine dahil edilecektir.

İlgili kişilerin HU-GO profillerinde zorunlu olarak bildirilmesi gereken verilerini (üretim tipi, üretim yılı, araç şasi numarası) doğru olarak bildirmeleri ve araçlarının hangi çevre koruma kategorisine ait olduğunu gösteren belgeyi bir aylık süre süre içerisinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu sertleşmenin en önemli amacı "çevresine zarar veren ödemeli" ilkesine bir etkililik kazandırmaktır. Bu sıkılaştırmayla öncelikli amacımız “çevreye zarar veren bedelini öder” ilkesinin hayata geçirilmesidir.

Toplam ağırlığı 3,5 tonu aşan taşımacılık araçlarının yol kullanımı karşılığında ödemeleri gereken otoyol ücretinin tespit edilmesinde yararlanılan unsurlardan biri de çevre koruma kategorisidir. Bu hususun belirlenmesi, başka bir deyişle gerekli bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi ve bunların tasdikli bir belgeyle doğrulanması- Macaristan'daki ücretli otoyolların kullanımı karşılığında bütün taşımacılık araçları bağlamında, çevreye zarar vermenin ve zararlı madde salgılamanın oranına doğrultusunda otoyol ücretinin ödenmesi açısından vazgeçilmez bir şart teşkil etmektedir.

National Toll Payment Services Plc. Genel Müdürü Tamás Bartal konuyla ilgili olarak"Macaristan plakalı taşımacılık araçlarının hangi çevre koruma kategorisine ait olduklarını Macaristan'daki resmi araç kayıt sisteminden kontrol edebilmekteyiz, fakat yabancı plakalı araçlar için henüz böyle bir olanağa sahip değiliz. Oysa "zarar veren bedelini öder" ilkesi herkes için geçerlidir, ve bunun nedenden ötürü - genel sözleşme şartlarımız doğrultusunda- kapsamı genişletilen kayıt bilgilerinin (üretim tipi, üretim yılı, araç şasi numarası) doğru olarak bildirilmesini ve HU-GO profilinde araçların hangi çevre koruma kategorisine ait olduklarını gösteren belgelerin yüklenmesini zorunlu kıldık”

ifadelerine ek olarak "Yabancı taşımacılardan ricamız, önümüzdeki ay kendilerinden talep edilen verilerin doğru bir şekilde verilip verilmediğini ve gerekli belgelerin yüklenip yüklenmediğini kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik buldukları takdirde bu eksikliği bir an önce gidermeleridir. Ayrıca müşterilerimizden artık mülkiyetlerinde bulunmayan araçları lütfen HU-GO profillerinden silmelerini rica ediyoruz. Doğal olarak bu konuya ilişkin olarak tüm ilgilileri ayrıca doğrudan ve dolaylı olarak da bilgilendireceğiz", demiştir.

Çevre koruma kategorisiyle ilgili hu-go.hu web sitesinde daha detaylı bilgiye ulaşabilir ayrıca söz konusu verilerin bildirilmesi ve belgelerin yüklenme yöntemi konusunda bilgilendirici bir videosu da izleyebilirsiniz.

Söz konusu yükümlülükleri yerine getirilmeyen ve HU-GO sisteminde kayıtlı, yabancı plakalı araçlar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren National Toll Payment Services Plc.tarafından otomatik olarak en olumsuz çevre koruma kategorisine ("C" kategorisi, HU-GO sisteminde "EURO 0") dahil edilecek ve eksik verilerin taşımacılar tarafından sisteme girilinceye kadar da söz konusu araçlar bu kategoride tutulacaktır. Buna benzer düzenlemelere uluslararası bağlamda da sıklıkla rastlanmakta olup örneğin Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da benzer bir yöntemden yararlanmaktadır.

National Toll Payment Services Plc.denetim sistemi her ay Macaristan'daki ücretli otoyollarda 120-130 bin yabancı plakalı taşımacılık aracı izlemekte olup bunların büyük kısmında zorunlu verilerini sisteme girmiş ve istenilen belgeleri yüklemiştir ancak bu kural tüm kayıtlı, yabancı plakalı araçlar için geçerlidir.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.