Промяна в цената на електронните пътни такси от 1 януари 2022 г.

Съгласно Постановление на правителството № 209/2013. (VI. 18.) за прилагане на Закон № LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища, от 1 януари 2022 г. в система за събиране на пътни такси цените са както следва.

Категория

Категория J2

Категория J3

Категория J4

Категория на пътя

Високоскоростен път
[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

Високоскоростен път
[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

Високоскоростен път
[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

Екологична категория

A

53,11

22,58

74,50

39,12

115,34

71,94

B

62,48

26,57

87,65

46,02

135,69

84,63

C

71,85

30,56

100,80

52,92

162,83

101,56

Таксите са брутни суми с включен ДДС.

Електронно подписаното обявление е достъпно тук.