Промени в електронната система за събиране на пътни такси

С постановление № 19/2022. (IX. 19.) на Министерството на технологиите и промишлеността (TIM) министърът на технологиите и промишлеността измени постановление № 25/2013. (V. 31.) на Министерството на националното развитие (NFM) за размера на пътните такси и таксуваните пътища. Съгласно изменението от 15 октомври 2022 г. размерът на пътната такса се променя.

Освен това, Правителствена наредба № 361/2022. (IX. 19.) на Правителството измени Правителствена наредба № 209/2013. (VI. 18.) за прилагането на Закон LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища. Съгласно изменението, считано от 1 юли 2023 г., от 1 октомври на съответнатагодина пътната такса ще се увеличава в размер на публикуваната от Централната статистическа служба инфлация за месец юли на съответната година.

Брутни такси, прилагани в електронната система за събиране на пътни такси, включващиданъка върху добавената стойност, валидни от 15 октомври 2022 г.:

Категория

Категория J2

Категория J3

Категория J4

Категория на пътя

Високоскоростен път

[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

Високоскоростен път
[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

Високоскоростен път
[форинта/км]

Главен път
[форинта/км]

Екологична категория

А

61,4

26,1

86,12

45,22

133,33

83,16

B

72,23

30,71

101,32

53,2

156,86

97,83

С

83,06

35,32

116,52

61,18

188,23

117,4