Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси от 15 март 2020 г.

С Постановление №8/2020. (II. 28.) на МИТ министърът на иновациите и технологиите измени Постановление № 25/2013. (V. 31.) на МНР за размера на пътните такси и таксуваните пътища. Новото регулиране влиза в сила на 15 март 2020 г.

Изменението на постановлението увеличава съразмерно с инфлацията, с 3,4 процента, размера на дължимата пътна такса велектронната система HU-GO за събиране на пътни такси по изминато разстояние.

Таксата за използване на пътищата от 15 март 2020 г.:

Категория

Категория J2

Категория J3

Категория J4

Категория на пътя

Високо-скоростен път

Главен път

Високо-скоростен път

Главен път

Високо-скоростен път

Главен път

Екологична категория

A ≥ EURO V

48,72

20,72

68,36

35,89

105,82

66,00

B = EURO II - EURO IV

57,32

24,38

80,42

42,22

124,49

77,65

C ≤ EURO I

65,92

28,04

92,48

48,55

149,39

93,18

Таксата за използване на пътищата е брутна сума с включен ДДС (форинта/км).

Друга промяна е, че велектронната система HU-GO за събиране на пътни такси по изминато разстояние ще подлежи на таксуване участъкът на високоскоростния път М4 между Юлльо и Албертирша, който е открит на 7 февруари 2020 г. Измененеието на постановлението засяга и главния път №4, където основно са направени преномерации (главни пътища №401, №404, №405, №406).

Повече подробности за изменението на Постановление № 25/2013. (V. 31.) на МНР можете да прочетете в бр. 31 от 2020 г. на Държавния вестник на Унгария.