Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси от 1 януари 2022 г.

С Постановление № 61/2021. (IV. 22.) на Министерство на иновациите и технологиите (ITM) министърът на иновациите и технологиите измени Постановление № 25/2013. (V. 31.) на Министерство на националното развитие (NFM) за размера на пътните такси и таксуваните пътища.

Съгласно постановлението в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси наред с други ще подлежат на таксуване участъкът на скоростен път M4 между Абон и Тьорьоксентмиклош-запад, участъкът на магистрала M30 между Мишколц-север и Торньошнемети, участъкът на скоростен път M44 между Лакителек и Тисакюрт, участъкът на скоростен път M76 между Балатонсентдьорд и Кестхей-Фенекпуста, участъкът на скоростен път M80 между Кьорменд и Сентготтхард-Рабафюзеш, участъкът на скоростен път M85 между Шопрон-изток и Шопрон-север. Изменението на постановлението води до промени в таксуването и на няколко участъка на главни пътища.

Подробна информация за таксуваните пътища и пътни участъци в системата може да се прочете в Постановление № 25/2013. (V. 31.) на Министерство на националното развитие (NFM), което е в сила от 1 януари 2022 г.