Промене у систему е-путарине

Владином Уредбом бр. 19/2022. (IX.19.) Министарства технологије и индустрије о измени појединих министарских уредби министра технологије и индустрије у вези наплате путарине измењена је Владина Уредба бр. 25/2013. (V.31.) Министарства националног развоја о висини путарине и путевима који подлежу наплати путарине. Сходно томе, висина путарине се мења од 15. октобра 2022. године.

Владином уредбом бр. 361/2022. (IX. 19.) измењена је Владина уредба бр. 209/2013. (VI. 18.) о имплементацији Закона бр. LXVII из 2013. године о наплати путарине сразмерно пређеној рути на аутопутевима, брзим путевима и магистралним путевима. Сходно томе, почев од 1. јула 2023. године, стопа путарине ће порасти од 1. октобра предметне године у опсегу једнаком инфлацији у јулу месецу предметне године коју објављује Централни завод за статистику.

Бруто накнаде са порезом на промет који се примењују у систему е-путарине који важи од 15. октобра 2022. године:

Категорија

J2 категорија

J3 категорија

J4 категорија

Категорија пута

Аутопут

[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

Аутопут
[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

Аутопут
[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

Еколошка категорија возила

А

61,4

26,1

86,12

45,22

133,33

83,16

Б

72,23

30,71

101,32

53,2

156,86

97,83

Ц

83,06

35,32

116,52

61,18

188,23

117,4