Промене у HU-GO систему е-путарине од 15. марта 2020. године

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 8/2020. (II. 28.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези плаћања путарине. Нови прописи ступају на снагу 15. марта 2020. године.

Изменом уредбе износ путарине сразмерно пређеној рути у HU-GO систему е-путарине повећава се у складу са стопом инфлације, за 3,4 процената.

Износ путарине од 15. марта 2020. године:

Категорија

Категорија J2

Категорија J3

Категорија J4

Категорија пута

Аутопут

Магистрални пут

Аутопут

Магистрални пут

Аутопут

Магистрални пут

Еколошка категорија возила

A ≥ EURO V

48,72

20,72

68,36

35,89

105,82

66,00

B = EURO II - EURO IV

57,32

24,38

80,42

42,22

124,49

77,65

C ≤ EURO I

65,92

28,04

92,48

48,55

149,39

93,18

Путарина је бруто износ накнаде у који је укључен и порез на додату вредност (ХУФ/км).

 

Даља промена је да се у HU-GO систему наплате е-путарине сразмерно пређеној рути уводи обавеза наплате путарине и на деоници аутопута М4 између места Иле (Üllő) и Албертирша (Albertirsa), која је отворена за саобраћај 7. фебруара 2020. године. Измена Уредбе односи се и на магистрални пут бр. 4, где је дошло до новог нумерисања путева (главни путеви 401, 404, 405 и 406).

Детаљне информације о измени Уредбе бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој можете наћи у Службеном листу Мађарске (Magyar Közlöny) бр. 31/2020.