Промене у HU-GO систему е-путарине од 1. јануара 2022.

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 61/2021. (IV. 22.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези наплате путарине.

Овом уредбом уводи se обавеза плаћања у HU-GО систему електронске наплате путарине за следеће деонице: деоница аутопута М4 између Абоњ и Тороксентмиклош-Запад, деоница аутопута М30 између Мишколц-Север и Торњошнемети, деоница аутопута М44 између Лакителека и Тисакурта, деоница аутопута М76 између Балатонсентђорђа и Кестхељ-Фенекпуста, деоница аутопута М80 између Корменда и Сентготтхард-Рабафузеш и деоница аутопута М85 између Шопрон-Исток и Шопрон-Север. Измена уредбе односи се на измену обавезе наплате путарине на више деоница магистралних путева.

Тачне информације о путевима и деоницама које подлежу обавези наплате путарине доступне су у Уредби бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој, на снази од 1. јануара 2022. године.