Промене у HU-GO систему е-путарине

Измењено је више тачака Закона бр. LXVII/2013. о плаћању накнаде за коришћење аутопутева, брзих путева и главних путева сразмерно пређеној рути. Измене ступају на снагу у два различита термина.

Измена, која ступа на снагу 13. јула 2021. године, односи се на дефиницију једног појма.

Измена закона – која ступа на снагу 19. октобра 2021. године – односи се, између осталог, на промене у вези права коришћења путева, могућих начина плаћања путарине, односно на појашњење изузећа од обавезе плаћања и пријаве путарине. Закон је допуњен неопходним изменама ради усклађивања са релевантним смерницама Европске уније, а такође је појашњено неколико одредаба о тумачењу прописа.

Текст закона бр. LXVII/2013. на снази од 13. јуна 2021. године доступан је овде, док је текст закона на снази од 19. октобра 2021. године доступан овде.