Променa цена е-путарина од 1. јануара 2022.

На основу Уредбе бр. 209/2013. (VI. 18.) о спровођењу Закона бр. LXVII из 2013. године о плаћању путарине сразмерно пређеној рути коришћење аутопутева, брзих и магистралних путева, од 1. јануара 2022. године важе следеће цене е-путарина.

Категорија

J2 категорија

J3 категорија

J4 категорија

Категорија пута

Аутопут
[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

Аутопут
[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

Аутопут
[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

Еколошка категорија возила

A

53,11

22,58

74,50

39,12

115,34

71,94

B

62,48

26,57

87,65

46,02

135,69

84,63

C

71,85

30,56

100,80

52,92

162,83

101,56

Тарифе су дате у бруто износу и укључују ПДВ.

Дигитално потписана објава доступна је овде.