Nejčastější chyby v souvislosti s e-mýtným

Přečtěte si pozorně nejčastější uživatelské chyby a dbejte na ně při užití zpoplatněných úseků komunikací.

  • V případě úhrady mýtného formou úsekového lístku se musí mýtné zaplatit v každém případě předem, před najetím na zpoplatněný úsek komunikace. V případě vykázání trasy pomocí palubního přístroje probíhá vykázání automaticky, avšak je důležité kontrolovat, zda je přístroj zapnutý a funguje-li, kromě toho musí být zabezpečen k cestě dostatečný zůstatek na účtu vedeném u HU-GO.
  • Pokud musíte v případě odklonu provozu z důvodu dopravní nehody nebo rekonstrukce silnice sjet z předem naplánované trasy, nemusíte na objízdné trase platit další mýtné. Osvobození od platby mýtného je však platné pouze na označených objízdných trasách. Pokud však z nich sjedete a použijete jiné zpoplatněné úseky, nebo pokud se při první možnosti nevrátíte na původní trasu, bude Vaše jízda považována za neoprávněnou.
  • V případě uhrazení mýtného zakoupením úsekového lístku Vás lístek opravňuje k užití komunikace až po jeho zaplacení. Plán trasy vytisknutý na KIOSZK-u musíte před zahájením cesty u pokladny zaplatit. Při plánování trasy online můžete jako registrovaný uživatel  zahájit cestu po zaplacení lístku z účtu vedeného v systému HU-GO, v případě ad-hoc zakoupení můžete zahájit cestu po potvrzení úspěšné platební transakce pomocí bankovní karty. Je důležité vědět, že platnost jednorázového (ad-hoc) úsekového lístku začíná už v okamžiku jeho zaplacení. Zakoupení předem je umožněno jen registrovaným uživatelům na webové stránce.
  • Řidiči používající při jízdě palubní přístroj musejí dbát na to, aby byl v uživatelské stránce HU-GO nebo na palubním přístroji udán vždy aktuální počet náprav (např.: při připojení a odpojení přívěsu). Rovněž je důležité správné určení emisní kategorie.
  • Při zakoupení oprávněnosti užití komunikace zkontrolujte ještě před jejím zaplacením SPZ a k ní patřící státní příslušnost vozidla. V systému e-mýtného nelze dodatečně, po vyměření pokuty, změnit nesprávnou SPZ a státní příslušnost vozidla.
  • Úsekový lístek umožňuje užití komunikace pouze jednorázově, v jednom směru, na naplánované trase. Při plánování trasy dbejme na správné určení a výchozího bodu, na pořadí mezibodů a cílové stanice.
  • Úsekový lístek opravňuje uživatele k užití komunikace výlučně po naplánované trase. V závislosti na právních předpisech nemůže brát kontrolní systém ohled ani na případy, když dopravce jede po levnější silnici nižší kategorie, vedoucí podél dálnice.
  • Úsekový lístek opravňuje k užití komunikace výlučně po naplánované trase, z vyznačené a předem naplánované trasy nelze odbočit. V závislosti na právních předpisech nemůže brát kontrolní systém ohled ani na případy, když dopravce jede po levnější silnici nižší kategorie, vedoucí podél dálnice.
  • Pokud lístek koupíte  jako neregistrovaný uživatel, je tento platný od okamžiku zakoupení do konce následujícího kalendářního dne a nelze jej vrátit. Jako registrovaný uživatel (v případě dobře plánovatelných dodávek) si můžete zakoupit úsekový lístek již předem, během 30 kalendářních dnů před užitím komunikace, jeho platnost je od 00 hodin počátečního dne do 24 hodin následujícího dne. Tímto způsobem zakoupený lístek lze do 24 hodin dne před plánovanou platností užití komunikace vrátit.