Мапа мреже путева који подлежу обавези плаћања путарине

Мрежа путева који подлежу обавези плаћања путарине
У HU-GO систему електронске наплате путарине од 1. јануара 2019. следеће деонице не подлежу путарини:

  • следеће деонице аутопута М0:
                  o деоница између магистралног пута бр. 1 и аутопута М5
                  o деоница мост Међери (Megyeri híd) (деоница између магистралног пута бр. 2 и бр. 11)