Мапа мреже путева који подлежу обавези плаћања путарине

У HU-GO систему електронске наплате путарине следеће деонице не подлежу плаћању путарине:

  • следеће деонице аутопута М0:
      o  деоница између магистралног пута бр. 1 и аутопута М5
      o  деоница мост Међери (Megyeri híd) (деоница између магистралног пута бр. 2 и бр. 11)