HU-GO sisteminde genişletilmiş kayıt ekranı

National Toll Payment Services Plc., HU-GO sisteminin dahilinde çevre koruma kategorisinin kayıt ve denetleme işlemlerinin geliştirilmesini amaçlayan, yabancı ve yerli müşteriler için de aynen geçerli olan, kapsamlı programını başlatmıştır.

Bu geliştirmenin sonucu olarak, kayıt sırasında HU-GO sistemine katılan müşterilerimiz kamyonun tescil belgesinde yer alan bilgileri sisteme girebilecek ve tescil belgelerini veri tabanına yükleyebilecekler.

Söz konusu yeni bilgi türlerinin (marka, üretim yılı, şasi numarası, tescil belgesi) açıklanması daha zorunlu değildir, müşteriler HU-GO kayıt sayfasındaki bu yeni fonksiyonunun kullanımıyla şimdi sadece tanışıyorlar.

Çevre kategorisi derecelendirmesinin denetimi, Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası mevzuat uygulaması temelinde ulusal mevzuat tarafından düzenlenir. National Toll Payment Services Plc., söz konusu geliştirme ile birlikte müşterilere yeterli sürede ödemesiz dönem ve hazırlık imkanını sağlayarak, yetkili makamlara bu şekilde destek vermektedir. National Toll Payment Services Plc., bu süreçte müşterilerini sürekli bilgilendirecektir.

National Toll Payment Services Plc., “kirleten öder” ilkesine göre Macaristan'da kamyonların neden olduğu çevresel yükü azaltmayı amaçlamaktadır. Geliştirmenin uygulamaya konulması, kategori yanlışlarından kaynaklanan kümülatif para cezalarının azaltma potansiyelini taşımaktadır. Bu uygulama sayesinde çevre koruma kategorilerin beyanıyla ilgili yanlış kullanımların azalabilmesinden dolayı nakliyeci piyasası daha da adil, kanunlara itaat eden davranışlara yönelik bir ilerleme kaydedilebilir. Sonuç olarak, söz konusu geliştirme, sektör savunucularının beklentileri doğrultusunda yabancı nakliyecilerin daha da denetlenebilir hale gelmelerine işaret etmektedir.