HU-GO e-yol ücreti sisteminde değişiklikler

Otobanlar, karayollar ve ana yolların kullanımı için ödenecek, ve kullanılan yol ile orantılı ücret hakkındaki 2013 yılına ait LXVII. sayılı Yasanın birden fazla maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklikler iki farklı tarihte yürürlüğe girecektir.

13 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişiklik bir terimin tanımıyla ilişkilidir.

Yasa kapsamında - 19 Ekim 2021'de yürürlüğe girecek - değişiklik yol kullanımı hakkı, yol ücretinin ne şekilde ödeneceğine ilişkin değişik yöntemler başta olmak üzere yol ücret ödemesi ve beyanname yükümlülüğünden muaf tutulma konusu da netliğe kavuşturulacaktır. Avrupa Birliği'nin konuya ilişkin yönergesi çerçevesinde gerekli olan hukuksal uyumla ilgili değişikliklerle söz konusu yasanın eksikleri giderilecek ve yorum içeren birkaç hüküm de netliğe kavuşturulacaktır.

2013. Yılı LXVII. Kanun'un 13 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecek metni burada, Kanunun 19 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girecek metni ise burada okunabilir.