Е-путарина: серијске казне лако се избегавају

Све више превозника користи бесплатан систем National Toll Payment Services Plc.-а за алармирање у циљу превенције казне и упозорења на мањак оквирних средстава. Ове две функције су од велике помоћи за правилно коришћење транспондера и избегавање казни. Ове функције добиле су на тежини после измене прописа о казнама од 12. новембра 2017.

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) од увођења HU-GO система електронске наплате путарине пре четири године, на основу својих искустава и повратних информација превозника, перманентно развија примењена технолошка решења. Друштво је протеклих година увело више таквихбесплатних услуга, које пружају помоћ возачима теретних возила у циљу да током пута лакше и у складу са прописима пријаве коришћење пута, а пружају им и могућност да избегну ненамерно кршење прописа.

У случају активирања једне од тих услуга, функција упозорења на казне, доступне од јула 2015., контролни систем NTPS Plc.-а одмах шаље обавештење кориснику како би избегао казну. Услуга је доступна корисницима регистрованима у HU-GO систему било да користе релациони тикет или транспондер за испуњавање обавезе плаћања путарине. Услуга није аутоматска, регистровани корисник треба да је укључи на свом HU-GO профилу. Функција алармирања до сада је aктивирана у 71,5 одсто возила, које користе превозници, док је прошле године тај показатељ био око 60 одсто.

Разлози упозорења могу бити различити. Погрешно унешена ознака државе, регистрација или категорија возила могу подједнако да буду разлог, ко што, у случају коришћења транспондера (ТАГ), разлог алармирања може бити и чињеница да у року од 30 минута након почетка коришћења пута систем NTPS Plc.-а још увек није примио податак о уплати путарине. Осим тога аларм може да упозорава и на то да је ТАГ, који се у датом тренутку користи у возилу, заведен у евиденцији поништених транспондера и да пре почетка коришћења деонице пута који подлеже путарини накнада није подмирена на други начин (куповином релационог тикета).

Коришћење фнкције алармирања омогућавада превозници после првог упозорења изврше контролу и исправку података, по потреби и уплату оквирних средстава и на тај начин избегну серијске казне. Треба међутим нагласити да у случају неовлашћеног коришћења пута ова услуга не одлаже изрицање казне.

Друга бесплатна услуга NTPS Plc.-а јесте обавештење о недостатку средстава, која се шаље у случају достизања лимита, који је сам корисник одредио, па је на тај начин могуће избећи недостатак средстава за плаћање путарине у току актуелног превоза. Ако на рачуну нема довољно покрића за уплату путарине, ТАГ се одмах заводи у евиденцију поништених транспондера и у наставку се не може користити за пријаву путарине. Приликом активирања функције може се одредити лимит, на основу којег систем шаље упозорење (минимално 6000 форинти). Овај износ је препоручљиво одредити тако да кориснику пута остави довољно времена за допуну оквирног износа.

Везано за коришћење ове две функције важно је напоменути да је од 12. новембра 2017. дошло до измене прописа о казнама за неовлашћено коришћење путева. За разлику од досадашње праксе, измењени пропис у односу на казну за неовлашћено коришћење пута (Владина уредба бр. 410/2007.) узима у обзир временски период и висину казне одређује на основу три временска распона. Тиме се омогућава кориснику да, пошто уочи грешку, у кратком временском року изврши корекцију и на тај начин избегне плаћање веће казне.

Измењени пропис одређује казне у три различите категорије на основу принципа да ли је у временском распону од 8 сати од уочавања неовлашћеног коришћења пута дошло до даљих прекршаја. На основу тога корисник може да рачуна на умерену, нормалну или увећану казну. То значи да функција алармирања NTPS Plc.-а омогућава не само избегавање серијских казни, него корисника штити и од плаћања увећане казне, пружајући могућност исправљања грешке на време.

У мађарском систему е-путарине на укупно 6745 км дугим деоницама, које подлежу наплати путарине, NTPS Plc. поставио је укупно 110 фиксних портала за контролу, а мобилну контролу врши са 45 возила. Право на коришћење пута проверава се и установљава на основу регистрације возила у реалном времену. У случају неовлашћеног коришћења пута подаци се у затвореном систему директно преносе органу за одређивање казне, то јест полицији.

У складу са прописом нити NTPS Plc., нити надлежни орган немају могућност процене: за сваки прекршај обавезно следи казна. То важи без обзира да ли је у одређеном случају погрешила превозничка фирма или возач, односно сарадник фирме и без обзира да ли је грешка учињена намерно или ненамерно.