Díjellenőrzés

A NÚSZ Zrt, mint az ellenőrzés támogatására kijelölt szervezet a jogosulatlan úthasználat kiszűrését a forgalom megállítása nélkül végzi. Az ennek megállapításához szükséges adatgyűjtés egyrészt fixen telepített eszközökkel, másrészt erre a célra kialakított gépjárművekre szerelt berendezésekkel történik. A díjköteles úthálózaton fixen telepített ellenőrző pontok (portálok vagy fix portálok) száma összesen 126 darab, a folyamatos mobil ellenőrző adatgyűjtést 40 gépjármű, megállításos ellenőrzést pedig további 8 egység végez. A megállításos ellenőrzést végző egységek jellemzően autópálya melletti pihenőhelyekre kitelepülve látnak el helyszíni ellenőrzési feladatokat.

A fixen telepített díjellenőrző állomások felismerik és rögzítik a keresztmetszeten áthaladó járművek – a díjfizetés szempontjából fontos – adatait. A mobil adatgyűjtő egységek menet közben vagy álló helyzetben végeznek adatgyűjtést a díjköteles úthálózat bármely pontján. A begyűjtött adatok alapján egyértelműen meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon rendelkezik-e úthasználati jogosultsággal.

 

Amire érdemes odafigyelni a bírság elkerülése érdekében a HU-GO rendszerben:

  • Pótkocsi vagy vontatmány le- ill. felkapcsolása esetén fontos a tengelyszám helyes megadása. Például ha két tengelyes járműre pótkocsit akaszt, ami így a pótkocsi tengelyének számától függően három vagy négy tengelyen folytatja útját, akkor a J2 tengelyszámot ennek megfelelően J3-ra vagy J4-re kell átállítani, ha lekapcsolja, akkor pedig vissza kell állítani J2-re. A nem megfelelő tengelyszám megadás közigazgatási bírságot von maga után. A tengelyszám változtatást a rendszerben elindulás előtt el kell végezni.
  • Fontos a rendszám és a rendszámhoz tartozó felségjelzés helyes megadása. A felségjelzés – a rendszám mellett – a jármű egyértelmű beazonosíthatóságának fontos paramétere. Ez utólag, a bírság kiszabását követően nem javítható.
  • A viszonylati jegyet mindig az úthasználat megkezdése előtt kell megváltani! A viszonylati jegy csak a kifizetést követően jogosít fel úthasználatra, az adott útszakaszra utólag megváltott jegy jogosulatlan úthasználatnak minősül, ami közigazgatási bírságot von maga után. Az egy irányba megváltott viszonylati jegy kizárólag a megtervezett útvonalra, egy irányban biztosít egyszeri úthasználati jogosultságot. A viszonylati jegy megváltásakor kérjük, fordítson figyelmet a paraméterek helyes beállítására!
  • Fedélzeti eszköz segítségével egyszerűbben, kényelmesebben végezhető a bevallás, illetve az útdíjfizetés, de így is oda kell figyelni néhány fontos dologra. A fedélzeti eszköz segítségével történő útdíjfizetésnél már az utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy a fedélzeti eszköz be van-e kapcsolva, megfelelően működik-e, hozzá van-e rendelve az adott járműhöz és a folyószámlán rendelkezésre áll-e az utazáshoz szükséges egyenleg. A fedélzeti eszköz használatáról bővebben itt olvashat.

Teendő bírságolásról szóló határozat kézhez vétele után (fellebbezési lehetőség)

Ha jogosulatlan úthasználattal kapcsolatosan kap bírságolásról szóló határozatot, és jogorvoslattal kíván élni, a rendőrségi határozatban foglaltaknak megfelelően ezt megteheti.

Fontos tudni, hogy a terelőútként kijelölt díjköteles útszakaszok díjmentessége 2018. december 25-től megszűnt. Az akkor életbe lépett jogszabály rendelkezett arról is, hogy alkalmi (31 napnál nem hosszabb) terelésnél a terelőúton közlekedő teherjárművek akkor is mentesüljenek a bírság kiszabása alól, ha útdíjfizetési kötelezettségüknek az adott szakasz tekintetében nem tettek eleget, tehát nem vásároltak viszonylati jegyet vagy fedélzeti eszköz használata esetén nem rendelkeznek elegendő egyenleggel.