Alertă amendă

1. Introducerea funcţiei de alertă în HU - GO pentru amendă în vederea protejării transportatorilor care respectă legea

La data de 15 iulie 2015 sistemul de taxare electronică afarent distanţei parcurse HU-GO se extinde cu o nouă funcţie. Datorită colaborării dintre organizaţiile interesate şi conform nevoilor transportatorilor, se introduce funcţia de alertare privind amenda. Scopul acestei funcţii unice pe plan internaţional este protejarea transportatorilor de bună credinţă. Cu ajutorul informării expediate prin e-mail, sistemul de verificare atrage atenţia asupra setărilor de utilizator eronate, astfel, prin verificare şi revizuirea acestor setări, respectiv prin suplimentarea soldului se pot evita amenzile în serie.

În vederea dezvoltării acestei funcţii, după testele interne, a fost nevoie de colaborarea eficientă a transportatorilor interesaţi, a societăţilor de transport, a intermediarilor declaranţi, respectiv a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Datorită colaborării de un nivel înalt dintre parteneri, cea de-a doua fază a testărilor s-a încheiat cu succes în luna mai 2015, astfel că după acordul dintre legiuitor, Ministerul dezvoltării şi organele de poliţie responsabile cu sancţionarea pentru utilizarea neautorizată a reţelei de drumuri, societăţile de transport înregistrate în sistemul HU-GO pot folosi această funcţie începând cu data de 15 iulie.

Funcţie de alertare privind amenda expediază un e-mail utilizatorilor înregistraţi în sistemul HU-GO pe adresa furnizată de aceştia, în cazul în care sistemul de verificare constată utilizarea neautorizată a reţelei de drumuri. Un aspect important din punct de vedere al respectării legislaţiei este faptul că sistemul modifică procedura de amendare, datele privind utilizarea neautorizată a reţelei de drumuri se vor trimite din sistemul închis de verificare către Autorităţile competente.

Funcţia de alertare privind amendare poate fi folosită de utilizatorii înregistraţi în sistemul HU-GO, indiferent dacă îşi îndeplinesc obligaţiile de plată a taxelor de drum prin cumpărarea de bilete de rută sau cu ajutorul echipamentelor de bord. Funcţia de alertare privind amenda este inactivă în stare implicită. Această funcţie trebuie activată de utilizator în funcţie de necesităţi.

Recomandăm recapitularea informaţiilor importante cu ajutorul cărora se pot evita cu uşurinţă amenzile primite.   În cazul persoanelor care utilizează bilete de rută este important ca biletul să fie cumpărat înainte de utilizarea drumului. Biletul de rută este valabil numai după cumpărare. Biletul achiziţionat într-o singură direcţie este valabil exclusiv pentru ruta planificată, o singură dată. Persoanele care achită taxa de drum cu ajutorul echipamentelor de bord (OBU), după verificarea datelor furnizate în sistemul HU-GO (număr de înmatriculare, cod de ţară, clasificare de mediu) trebuie să fie atente ca echipamentul de bord să fie pornit, să funcţioneze corespunzător, respectiv ca soldul electronic să fie încărcat cu suma aferentă călătoriei.

Avem încredere în faptul că serviciul de alertare privind amenzile va contribui la îmbunătăţirea conduitei de respectare a legii, şi prin acest lucru la sprijinirea activităţii transportatorilor care respectă într-adevăr legea.

2. Dacă după recepția avertizării de penalizare, cumpăr imediat un bilet (sau îmi alimentez soldul), voi fu scutit de aplicarea penalizării?

Utilizarea serviciului de alertă, în urma condițiilor de conformitate la normele legale, nu modifică regulile penalizărilor, astfel datele referitoare la utilizarea neautorizată a drumurilor vor ajunge, prin sistemul de verificare, cu circuit închis, la Autorități. Adică, utilizatorul nu mai poate „evita” penalizare conexă avertizării, dar poate să evite penalizările ulterioare și având sume mai mari, dacă,în baza informării conținute în avertizare, va corecta setările sale de utilizator, greșite sau eronate. Aceasta deoarece norma legală referitoare la acest aspect ia în considerare, în cazul unei utilizări nepermise a drumurilor, perioada de timp în care utilizarea drumurilor era nepermisă, și stabilește măsura penalităților în baza a trei perioade temporale. Alte detalii la: Impunerea unor amenzi

5. Dacă la momentul când primesc avertizarea de sold insuficient, mă opresc imediat, voi fi penalizat?

Dacă utilizatorul nu se mai deplasează, înregistrarea dispozitivului de bord în lista celor care au un sold insuficient, în sine, nu înseamnă stabilirea automată a unei penalități. Pentru a putea să vă continuați drumul în condiții normale, în rețeaua drumurilor cu plată, va trebui să luați măsuri, adică să vă alimentați soldul sau să achiziționați un bilet sectorial. Dacă utilizatorul nu ia măsuri, ulterior recepției avertizării și își va continua drumul în ciuda acesteia, acesta va trebui să se aștepte la o penalizare, a cărei valoare depinde de timpul trecut și de distanța efectuată în condiții neautorizate.

Aceasta deoarece norma legală referitoare la acest aspect ia în considerare, în cazul unei utilizări nepermise a drumurilor, perioada de timp în care utilizarea drumurilor era nepermisă, și stabilește măsura penalităților în baza a trei perioade temporale. Acest fapt oferă posibilitatea ca utilizatorul drumurilor să remedieze eroarea în cel mai scurt timp, ulterior sesizării acesteia, astfel fiind scutit de obligația achitării unei penalități mai mari. Alte detalii la: Impunerea unor amenzi.

6. Dacă, ulterior recepției avertizării de sold insuficient, îmi alimentez imediat soldul, sau cumpăr un bilet sectorial, voi putea evita penalizarea?

Da, în acest caz penalizarea poate fi evitată. Dacă, însă, utilizatorul nu își alimentează soldul, și nici nu cumpără un bilet sectorial, dar își va continua drumul în ciuda avertizării, conform celor descrise la punctul anterior, acesta va trebui să se aștepte la o penalizare, a cărei valoare depinde de timpul trecut și de distanța efectuată în condiții neautorizate.

Veți găsi informații referitoare la penalizări și stabilirea sumelor acestora la următoarea adresă: Impunerea unor amenzi.