Adatvédelem

1. A NÚSZ Zrt. (Társaság, Társaságunk) személyes adatkezeléseiről általánosságban

Társaságunk – mint kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság – jogszabályi kijelöléssel és felhatalmazással rendelkezik a magyarországi díjköteles útszakaszok használatára vonatkozó, időarányos (ún. e-matricás) úthasználati rendszer díjszedési, díjellenőrzési és pótdíjazási feladatainak ellátására, továbbá a 3,5 tonna fölötti járművek esetében a megtett úttal arányos elektronikus úthasználati rendszer díjszedői, egyetemes útdíjszolgáltatói és útdíjellenőrzés-támogatói feladatainak ellátására.

Ezen közfeladatok ellátása során Társaságunk több személyes adatnak minősülő adatot is kezel. Személyes adatkezeléseink esetében zömmel a működésünkre vonatkozó ágazati jogszabály, illetve a fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Társaság tulajdonosa, illetve a Társaság tevékenységét ellenőrző és felügyelő szerv elvárásainak történő megfelelés, és – nem utolsó sorban –  a fenti közfeladatok ellátásának kötelezettsége szolgáltat jogalapot.

2018. május 25. napjától Társaságunk is köteles az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek betartására személyes adatkezelései során. Ugyanakkor - mivel alapvető célkitűzésünk a  hatékony, gyors és ügyfélbarát ügyfélkiszolgálás - Társaságunk mindent megtesz azért, hogy  személyes adatkezeléseit a GDPR előírásainak betartása mellett ügyfélbarát módon, nem csak az adatkezelő vagy harmadik személy, hanem az ügyfél mint érintett érdekeinek maximális szem előtt tartásával valósítsa meg.

Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos általános jellegű információkat Adatvédelmi Szabályzatunkban olvashat.

Kérjük, annak érdekében, hogy egy átfogó képet kaphasson az Önt érintő személyes adatkezeléseinkről, és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, tanulmányozza át Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

2. A NÚSZ Zrt. egyes személyes adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatók 

2.1. Weboldalunk online felhasználóinak szóló adatvédelmi tájékoztatók

2.1.1. a HU-GO (megtett úttal arányos úthasználat) rendszerben regisztrált felhasználók (www.nemzetiutdij.hu > e-útdíj > online vásárlás vagy www.hu-go.hu)

Kérjük, hogy amennyiben meglévő regisztrációját fenn kívánja tartani, úgy a regisztrált felületre való belépés után az Adatvédelmi Tájékoztató (2020. 12. 07.) megismerését és ennek a megfelelő jelölőnégyzetben történő jelzését követően erősítse meg a regisztrációját. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett számlaadat-továbbítás jogalapját érdekmérlegelési teszt támasztja alá.

2.2. Ügyfeleinknek és látogatóinknak szóló adatvédelmi tájékoztatók

Kérjük, hogy amennyiben ügyintézés céljából keresik Társaságunkat, e-matricát érintő kérdésekben az ugyfel@nemzetiutdij.hu e-mail címen vagy a +36 (36) 587-500-as telefonszámon, a HU-GO rendszer használatával kapcsolatos kérdésekben az ugyfel@hu-go.hu e-mail címen vagy a +36 (36) 587-500-as telefonszámon szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot.

2.2.1. Telefonos ügyfélszolgálatunkat (Contact Center) igénybe vevő ügyfeleink

Adatvédelmi Tájékoztató (2021. 10. 21.)

2.2.2. Személyes ügyfélszolgálati irodáinkat felkereső ügyfeleink és látogatóink

Adatvédelmi Tájékoztató - személyes ügyfélszolgálat (2021. 10. 21.)Adatvédelmi Tájékoztató – Központ (2020. 11. 13.), Adatvédelmi Tájékoztató – hangrögzítés (2021. 10. 21.), Érdekmérlegelési teszt (hangrögzítés)Érdekmérlegelési teszt (kamera) és Kamerás megfigyelés tájékoztató – Központ és személyes ügyfélszolgálat

2.2.3. Társaságunkat írásban megkereső ügyfeleink

Adatvédelmi Tájékoztató (2021. 10. 21.)

2.3. A NÚSZ Zrt. szerződő partnereinek szóló adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató (2021. 10. 21.) és Érdekmérlegelési teszt

2.4. A NÚSZ Zrt.-hez állásra vagy szakmai önéletrajzi adatbázisba jelentkezőnek szóló adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató (2021. 10. 21.)

2.5. A NÚSZ Zrt. partnere által a HU-GO (megtett úttal arányos úthasználati) rendszerben végzett eszközvizsgálathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató (2020. 12. 07.)Érdekmérlegelési teszt

3. Adatvédelmi tisztviselő

Személyes adatának Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. általi kezelésével kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel közvetlenül fordulhat Strich-Szekeres Krisztina adatvédelmi tisztviselőhöz tisztviselőhöz a dpo@nemzetiutdij.hu email címen.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatairól és jogállásáról bővebben Adatvédelmi Szabályzatunkban tájékozódhat.

4. Adatbiztonság, incidenskezelés

Komolyan vesszük a személyes adatainak védelmét, ezért megtettük a megfelelő fizikai és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Mindazonáltal felhívjuk figyelmüket arra, hogy bár minden szükséges lépést megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, egyetlen webhely, internetes adatátvitel, számítógépes rendszer és vezeték nélküli kapcsolat sem tökéletesen biztonságos.

Abban a nem várt esetben, ha személyes adatkezeléseink során adatvédelmi incidens merülne fel, Incidenskezelési Szabályzatunk szerint járunk el.