Změny v systému elektronického výběru mýta HU-GO

Na více místech byl změněn zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatcích za používání dálnic, rychlostních silnic a hlavních silnic v poměru k ujeté vzdálenosti. Změny nabudou právní moci ve dvou různých termínech.

Změna, která nabude právní moci dne 13. června 2021 se týká charakteristiky pojmu.

Změna zákona - která nabude právní moci dne 19. října 2021 - přináší změny kromě jiného ohledně oprávnění užívání silnic, možných způsobů platby mýta, jakož i bude upřesněna tematika povinnosti úhrady mýtného a zproštění povinnosti přiznání. Zákon bude doplněn i s modifikacemi potřebnými pro harmonizaci práva potřebného pro vztahující se směrnici Evropské Unie a uskuteční se i zpřesnění některých výkladových ustanovení.

Text zákona č. LXVII. z roku 2013 platný ode dne 13. června 2021 je přístupný zde, zatímco text platný ode dne 19. října 2021 je přístupný zde.