Změny v systému elektronického mýta

Vyhláškou ministra pro technologie a průmysl č. 19/2022. (IX. 19.) kterou se mění a doplňují některé ministerské vyhlášky o úhradě silničního mýta byla změněna vyhláška číslo 25/2013. (V. 31.) NFM o míře a o cestách s povinností úhrady mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. To znamená, že se od 15. října 2022 změní sazba mýta.

Dále prostřednictvím nařízení vlády číslo 361/2022. (IX 19.) bylo modifikováno nařízení vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkonu zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku hrazeného v poměru k provedené cestě za použití dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic první třídy. Podle toho se od 1. července 2023 sazba mýta zvýší v totožném rozsahu jako je míra inflace zveřejněná Ústředním statistickým úřadem (Központi Statisztikai Hivatal) za měsíc červenec běžného roku, a to od 1. října běžného roku.

Hrubé poplatky včetně DPH uplatňované v systému elektronického mýta od 15. října 2022:

Kategorie

Kategorie J2

Kategorie J3

Kategorie J4

Kategorie cesty

Rychlostní silnice

[HUF/km]

Silnice první třídy
[HUF/km]

Rychlostní silnice
[HUF/km]

Silnice první třídy
[HUF/km]

Rychlostní silnice
[HUF/km]

Silnice první třídy
[HUF/km]

Environmentální kategorie

A

61,4

26,1

86,12

45,22

133,33

83,16

B

72,23

30,71

101,32

53,2

156,86

97,83

C

83,06

35,32

116,52

61,18

188,23

117,4