Változások a HU-GO e-útdíj rendszerben

Több ponton módosult az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény. A módosítások két különböző időpontban lépnek hatályba.

A 2021. június 13. napján hatályba lépő módosítás egy fogalommeghatározást érint.

A törvény – 2021. október 19. napján hatályba lépő – módosítása többek között az úthasználati jogosultságra, az útdíjfizetés lehetséges módjaira vonatkozóan hoz változás, illetve az útdíjfizetési és bevallási kötelezettség alóli mentesség témaköre is pontosításra kerül. A törvény az Európai Unió vonatkozó irányelvéhez szükséges jogharmonizációs módosításokkal is kiegészül és néhány értelmező rendelkezés pontosítása is megtörténik.

A 2013. évi LXVII. törvény 2021. június 13. napjától hatályos szövege itt, míg a törvény 2021. október 19. napjától hatályos szövege itt érhető el.