Se modifică prevederile privind clienții din CCG ale sistemului de taxare rutieră electronică

Modificările cele mai importante ale Condițiilor Contractuale Generale aplicate de NÚSZ Zrt. (NTPS Plc.) (în continuare: CCG), care intră în vigoare la 3 februarie 2019, sunt următoarele.

S-au modificat semnificativ termenii utilizați în contract.

CCG specifică și clarifică drepturile și obligațiile utilizatorului de drum (contractant plătitor de taxă) și cele ale NTPS Plc. În timp ce, în trecut, regulile detaliate privind biletul de rută au apărut fragmentat, în mai multe locuri, pe parcursul modificării acestea au fost colectate într-un singur loc.

Formează parte a condițiilor contractuale generale și regulile privind plata ulterioară a taxei, acestea figurând anterior în documente separate.

Aceste modificări nu atrag după sine modificarea drepturilor și obligațiilor utilizatorului drumului.

Între condițiile contractuale, un punct separat a fost alocat serviciilor suplimentare oferite de NTPS Plc. în mod gratuit, ca de exemplu notificarea de sold insuficient sau serviciul alertă amendă.

Ținând cont de GDPR, s-au modificat din nou regulile de protecție a datelor.

S-au modificat și regulile de decontare ale închiderii soldului taxei de drum.

O modificare care afectează utilizatorii de drum este că pe viitor, pe parcursul înregistrării în sistemul HU-GO, NTPS Plc. va putea pretinde susținerea cu documente a datelor furnizate, respectiv va avea dreptul să le examineze, și să modifice pe baza acestora conținutul datelor, în cazul în care acest fapt se deduce clar din conținutul furnizării de date.

În practică aceasta înseamnă că după setarea categoriei de poluare, sistemul solicită încărcarea mai multor date, respectiv încărcarea pe portalul de internet a copiei certificatului de înmatriculare sau a unei legitimații oficiale echivalente.

Scopul acestei încărcări este exclusiv validarea încadrării în categoria de poluare specificată pe fișa de date, NTPS Plc. nu va folosi aceste date în alt scop. În eventualitatea omiterii încărcării, NTPS Plc. este îndreptățit să stabilească încadrarea în categoria de poluare pe baza datelor avute la dispoziție, însă modificarea acesteia va putea fi inițiată de utilizatorul de drum din nou, oricând, ulterior.

Noile reguli intră în vigoare la 3 februarie 2019. Pentru deschiderea noilor CCG dați clic aici!>>