Platformă de înregistrare extinsă pe HU-GO

Societatea National Toll Payment Services Plc. a lansat în cadrul sistemului HU-GO un program cuprinzător care vizează dezvoltarea înregistrării și verificării categoriei de poluare, care se referă atât la clienții din țară cât și la cei din străinătate.

Drept rezultat al dezvoltării, clienții noștri care aderă la sistemul HU-GO, pot furniza în decursul înregistrării și informațiile ce figurează în certificatul de înmatriculare al autovehiculului de marfă, și își pot încărca în baza de date și certificatul de înmatriculare.

Comunicarea informațiilor de tip nou (marca, anul fabricației, seria șasiului, certificatul de înmatriculare) deocamdată nu este obligatorie, clienții momentan pot face cunoștință cu noua funcție pe fișa de înregistrare HU-GO.

Verificarea încadrării în categoria de poluare este prevăzută și de normele juridice din țară, în spiritul reglementării uniunii europene și a practicii internaționale. Asigurând clienților o perioadă de grație și posibilitate de pregătire corespunzătoare, prin această dezvoltare NTPS Plc. oferă astfel sprijinul său autorităților. NTPS Plc. își va informa continuu clienții despre acest proces.

În baza principiului „poluatorul plătește”, scopul societății NTPS Plc. este acela de a atenua poluarea cauzată de autovehiculele de marfă în Ungaria. Prin introducerea acestei dezvoltări, în viitor se preconizează scăderea numărului cazurilor finalizate cu amenzi cumulate din cauza încadrării greșite în categorie. Drept rezultat al acestui pas, numărul abuzurilor legate de declararea categoriilor de poluare se va putea reduce, astfel piața transporturilor se va putea îndrepta și mai mult în direcția concurenței oneste și a conduitei conforme prevederilor legale. În cele din urmă, dezvoltarea se îndreaptă în direcția unei posibilități de verificare mai intensă a transportatorilor străini, în acord cu așteptările organizațiilor de reprezentare a intereselor din domeniu.