Na koho se vztahuje povinnost placení mýtného?

Povinnost platby se vztahuje na nákladní automobily s celkovou povolenou hmotností převyšující  3,5 tuny, na tahače (včetně návěsových tahačů), dále na jízdní soupravy skládajících se z těchto vozidel a jimi tažených přívěsů a polopřívěsů. V systému rozlišujeme tři kategorie podle počtu náprav (J2, J3, J4). Počet náprav je možno během užívání silničního úseku za určitých podmínek měnit.

Na koho se povinnost placení mýtného nevztahuje?

9. § (1) zákona LXVII z roku 2013 Povinnost platby a vykázání ujeté trasy se nevztahuje na následující:

a)  maďarská armáda a národní bezpečnostní služba, dle zákona o ochraně vlasti a nařízeních uplatnitelných v mimořádném právním řádu a maďarské armádě orgány ochrany veřejného pořádku, parlamentní stráž a jimi provozovaná motorová vozidla,

b) v Maďarsku se služebně zdržující nebo přes Maďarsko služebně projíždějící zahraniční ozbrojené síly, v Maďarsku zřízená mezinárodní vojenská velitelství a jejich služební motorová vozidla, dále jiné organizace osvobozené na základě mezinárodních smluv, dohod či reciprocit od povinnosti platby mýtného za svá motorová vozidla,

c)[1] organizace plnící úkoly správy zpoplatněného úseku komunikace,

ca) motorová vozidla provozovaná koncesní společností v zájmu plnění úkolů správce silnice, nebo motorová vozidla provozovaná hospodářskou společností, pověřenou provozními úkoly.

cb) pod ca) podbod nepatřící, v případě státní silnice zplnomocněný zastupitel společnosti, pověřené nařízením ministra dopravy (nadále jen ministr) správou komunikací, který uzavřel smlouvu s poskytovatelem služeb souvisejících s údržbou sjízdnosti silnic, v zimním období odklízením sněhu a odstraňováním náledí, motorová vozidla plnící tyto úkoly,

d) organizace plnící úkoly výběru mýtného a motorová vozidla spojená s vykonáváním této činnosti,

e) motorová vozidla oprávněná používat výstražné zvukové znamení se státními poznávacími značkami vystavenými v Maďarsku, bez ohledu na to, používá-li výstražné znamení při jízdě na daném zpoplatněném úseku, či ne,

f) ve smyslu zákona o ochraně proti kalamitě provozovatelé motorových vozidel účastnících se činnosti v zájmu předcházení škodám nebo při jejich odstranění, při vykonávání těchto úkolů, nadále sdružení dobrovolných hasičů, hasičské záchranné sbory, dobrovolné jednotky ochrany obyvatelstva a jejich motorová vozidla během nařízených cvičení,

g) správní orgány silničního provozu a jimi provozovaná motorová vozidla použitá při plnění dopravních úkolů,

h) motorová vozidla patřící do okruhu mezinárodních smluv, mezinárodních dohod (NATO, schenghenská dohoda) a reciprocity,

i) provozovatelé humanitárních zásilek pomoci, jejich motorová vozidla při plnění těchto úkolů.

(2) Nemusí se platit mýtné v případě uzavření silnice nebo omezení dopravy během jízdy po zpoplatněném úseku komunikace, pokud byla příslušnými orgány vymezena tato objížďná trasa a to po celou dobu trvání této dopravní změny.

 


[1] Stanoveno: zákonem č. CCXXVIII z roku 2013, 27. §. V platnosti: od 26. XII. 2013.