Modificări în cadrul sistemului electronic de taxare rutieră din Ungaria în anul 2019

Începând din 3 februarie 2019 obligație nouă de încărcare a datelor în sistemul HU-GO

Scopul este setarea corectă a încadrării în categoria de poluare și modernizarea verificării

Societatea National Toll Payment Services (NTPS) Plc. în cadrul sistemului HU-GO, care oferă posibilitatea de plată a taxei rutiere a autovehiculelor de marfă care depășesc greutatea maximă admisă de 3,5 tone, a inițiat un program de dezvoltare al cărui scop este depistarea înregistrării încadrărilor necorespunzătoare în categoriile de poluare, și astfel dezvoltarea verificării și modernizarea încasării taxei rutiere.

Elementele individuale ale acestui program cuprinzător vor fi introduse în mod continuu și gradual, măsurile conexe urmând a deveni integrale probabil cel mai curând în a doua jumătate a anului 2019. În primă fază va avea loc încadrarea în bază de date unitară și verificată a categoriei de poluare a autovehiculelor de marfă, apoi va urma introducerea setării, respectiv verificării automate și electronice a categoriei de poluare, care va completa metoda de verificare prin oprirea la fața locului aplicată de organele desemnate pentru verificarea taxei rutiere.

În prezent ne aflăm în etapa de încărcare date a programului. Din decembrie 2018, pe pagina HU-GO.hu toți utilizatorii au posibilitatea să furnizeze datele de înregistrare de tip nou (marca, anul fabricației, seria șasiului, certificatul de înmatriculare). Începând din 3 februarie 2019, aceste informații trebuie furnizate în mod obligatoriu în sistemul HU-GO de către clienții care înregistrează un autovehicul cu indicativ al unei țări străine, sau care modifică datele unui autovehicul deja înregistrat. Ulterior încărcarea datelor va trebui realizată în cazul tuturor clienților HU-GO, ai căror date solicitate nu sunt disponibile în mod corespunzător. Despre acest fapt vom informa utilizatorii de asemenea în timp util.

Informațiile solicitate în decursul încărcării datelor sunt necesare pentru dovedirea corectitudinii încadrării în categoria de poluare. În timp ce în cazul autovehiculelor cu indicativ al unei țări străine aceste informații ajung în sistemul HU-GO prin încărcarea lor de către utilizator, în cazul autovehiculelor cu indicativul Ungariei acest proces este ajutat și de utilizarea centralizată a datelor publice din Registrul Auto din Ungaria. Obligația de încărcare în cazul autovehiculelor de marfă cu indicativ al unei țări străine este explicată de faptul că nu există interoperabilitate completă între Registrele Auto oficiale ale țărilor aparte.

După validarea de către NTPS Plc. a datelor încărcate, cel mai devreme în a doua jumătate a anului 2019, va putea începe în Ungaria verificarea mai intensă, de tip nou, a veridicității încadrării în categoria de poluare. Atunci, pe lângă aplicarea amenzii, sistemul HU-GO va corecta în mod automat, cu informareaclientului, categoria de poluare greșit furnizată, sau în cazul clienților care nu își îndeplinesc obligația de încărcare a datelor, va obliga autovehiculul în discuție la plata taxei rutiere corespunzătoare celei mai nefavorabile categorii de poluare, în concordanță cu directiva Eurovigneta. În asemenea cazuri, clienții vor plăti taxa rutieră pentru categoria de poluare cea mai nefavorabilă până când își îndeplinesc, în privința autovehiculului de marfă în discuție, obligația de încărcare a datelor corecte.

Scopul societății NTPS Plc. este de a contribui, pe baza principiului „poluatorul plătește”, la diminuarea poluării cauzate de autovehiculele de marfă. Prin introducerea serviciului central de setare a categoriei de poluare, poate scădea numărul cazurilor finalizate cu amenzi cumulate datorate încadrării greșite în categorie. Drept rezultat al acestui pas, încasarea taxei rutiere va fi mai exactă, putându-se reduce abuzurile legate de declararea categoriilor de poluare. Măsura va întări concurența onestăpe piața transporturilor, îndemnând și mai mult agenții din domeniu în direcția comportamentului legal.

În spiritul reglementării Uniunii Europene și a practicii internaționale, verificarea încadrării în categorii de poluare este prevăzută și de normele juridice ungare. În decursul dezvoltării, societatea NTPS Plc. oferă transportatorilor în toate cazurile o perioadă de grație corespunzătoare, precum și posibilitatea de pregătire pentru cunoașterea și aplicarea noilor măsuri și servicii.