Încetează contractul dintre ITineris Informatikai Kft. și National Toll Payment Services Plc

Începând din data de 21 iunie 2021, compania ITineris Informatikai Kft. a reziliat contractul individual de furnizare date, încheiat cu National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) la data de 17 iunie 2013.

Compania Itineris Informatikai Kft. a reziliat acordul în conformitate cu punctul 15. 5. din ”Condițiile Generale de Contractare privind contractul individual pentru furnizările de date ale intermediarilor declaranți” (CGC) care stabilește regulile care i se aplică, cu reziliere ordinară, cu preaviz de 30 de zile.

Conform CGC, compania ITineris Informatikai Kft. este obligată să își onoreze în continuare sarcinile de furnizări date până la data de 21 iunie 2021, fiind astfel obligată să asigure până la această dată clienților săi furnizările de date aferente declarațiilor privind taxa rutieră.

După încetarea la data de 21 iunie 2021, ora 00:00 a contractului individual dintre NTPS Plc. și ITineris Informatikai Kft., companiile de transport afectate vor putea efectua declararea utilizării drumului prin achiziționarea unui bilet de rută sau în urma încheierii unui contact cu un alt partener auditat ca Intermediar Declarant al NTPS Plc.

Lista Intermediarilor Declaranți auditați ai NTPS Plc. poate fi accesată pe pagina web hu-go.hu.