În atenția transportatorilor! În Ungaria devin mai stricte regulile privind specificarea categoriei de poluare

Începând cu data de 1 iulie 2021 National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) va încadra automat în cea mai nefavorabilă categorie de poluare autovehiculele de marfă cu o masa totală de peste 3,5 tone, înmatriculate în străinătate, înregistrate în sistemul HU-GO, la care transportatorii nu pot dovedi în mod satisfăcător categoria de poluare.

Persoanele vizate au la dispoziție o lună pentru a furniza corect în profilul lor HU-GO datele de înregistrare suplimentate, obligatorii (marca, anul de fabricație, seria de șasiu), respectiv pentru a încărca acolo documentul vehiculului care conține încadrarea acestuia la o categorie de poluare. Înăsprirea vizează în primul rând o mai bună aplicare a principiului ”poluatorul plătește”.

Un element al stabilirii taxei rutiere pentru utilizarea drumurilor de către autovehiculele de marfă cu o masa totală de peste 3,5 tone îl constituie categoria de poluare. Stabilirea acesteia - furnizarea corectă a datelor necesare și susținerea acestora cu acte autentice - constituie condiții indispensabile pentru ca în cazul fiecărui autovehicul de transport marfă, la utilizarea drumurilor cu taxă din Ungaria, taxa rutieră să fie achitată cu adevărat, raportat la gradul de poluare și emisia de substanțe nocive.

”În timp ce, în cazul autovehiculelor de marfă înmatriculate în Ungaria, NTPS Plc. poate verifica categoria de poluare accesând baza de date oficială autentică din Ungaria, în cazul vehiculelor înmatriculate în străinătate în prezent nu există această posibilitate. Respectarea principiului poluatorul plătește se aplică însă tuturor, de aceea am stabilit – pe baza condițiilor contractuale generale - obligația furnizării datelor de înregistrare suplimentate (marca, anul de fabricație, seria de șasiu), respectiv a încărcării la profilul HU-GO a documentul vehiculului care conține încadrarea acestuia la o categorie de poluare.” – a arătat Bartal Tamás, director general al National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Acesta a adăugat: „Acum solicităm transportatorilor din străinătate ca pe parcursul lunii următoare să verifice dacă au furnizat în mod corespunzător datele solicitate și dacă au încărcat documentele necesare, iar dacă încă nu au făcut-o, să completeze acestea. Solicităm totodată clienților noștri să șteargă din profilul lor HU-GO vehiculele care nu se mai află în proprietatea lor. Desigur, notificăm acestea fiecărei persoane vizate atât în mod direct cât și indirect.”

Informații suplimentare referitoare la încadrarea la categorii de poluare se găsesc pe pagina hu-go.hu, unde se găsește și un video care prezintă modul furnizării datelor și încărcării înscrisurilor specificate.

Cu începere din 1 iulie 2021, NTPS Plc. va încadra automat în cea mai nefavorabilă categorie de poluare (categoria „C” , în sistemul HU-GO „EURO 0”), acele autovehicule de transport marfă înregistrate în sistemul HU-GO, înmatriculate în străinătate, la care transportatorii nu au îndeplinit obligațiile menționate, și le va menține acolo până când transportatorii vizați nu completează lipsurile. Reglementări similare pot fi întâlnite și pe plan internațional în multe cazuri, de exemplu în Austria, Cehia și Slovacia.

Sistemul de control al NTPS Plc. observă lunar pe drumurile cu plată din țară 120-130 de mii autovehicule de transport marfă înmatriculate în străinătate, la majoritatea acestora deja a avut loc furnizarea datelor obligatorii și încărcarea documentelor solicitate, însă regula se aplică tuturor vehiculelor înregistrate, din străinătate.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.