Ücret ödeme taahhüdü kimlere uygulanmalıdır?

Ödeme taahhüdü 3.5 ton izin verilen azami ağırlığı geçen kamyonları, - karayolu traktörleri dahil olmak üzere – çekicileri, ve bunlara benzer motorlu araçlardan ve çekilen römorklardan ve yarı römorklardan oluşan araç kombinasyonları kapsar. Sistemin kapsamında eksenlerin sayısına göre üç kategori (J2, J3, J4) belirlenmiştir. Eksenlerin sayısı yol kullanım sırasında belirli koşullara göre değiştirilebilir.

Ücret ödeme taahhüdü kimlere uygulanmamalıdır?

2013. yılı  LXVII. Kanun 9. § (1) Yol ücreti ödemeye ve beyan vermeye zorunlu değildir:

a) Macaristan Ordusu, Askeri Ulusal Güvenlik Hizmetleri, devamla Milli Savunma ve Macaristan Ordusu hakkındaki ayrıca özel kanun gereği uygulanan işlemler hakkındaki kanuna göre güvenlik kurumları ve Maclis Koruma Muhafızları tarafından kullanılan araçlar,

b) Macaristan ’da hizmet amacıyla bulunan veya Macaristan üzerinden geçen yabancı silahlı kuvvetler  ve Macaristan’da konuşlandırılan uluslararası askerş komutanlıkların resmi veya hizmet araçları  ayrıca uluslararası sözleşme, uluslararası antlaşma ve mukayese temelinde muafiyet hakkına sahip sair kurumların araçları,

c)[1] Yol icreti ödeme zorunluluğu bulunan kısımların işletim görevlerini yerine getiren,

ca) İmtiyazlı kara yolunda yerine getirilen işletme görevini icra etmek açısından imtiyazlı ortaklık veya tarafınca işletme görevlerini yerine götürmekle görevli ticari ortaklık tarafından kullanılan araçlar,

cb)  ca) alt şıkkına girmeyen şehirlerarası karayolu durumunda, şehirlerarası yolun işletilmesi için  ulaştırmadan sorumlu Bakan  (devamla: Bakan) tarafından belirlenen karayolu işletimcisi tarafından, karayolu işletim görevini yerine getirmek açısından kullanılan, ayrıca kış mevsiminde karayolları işletmesiyle yapılan sözleşmeye göre, karayolu işletimcisinin şirketi temsile yetkili kişisi tarafından onaylanmış kışlık temizlik, yol düzenleme çalışmaları yapan araçlar,

d) yol ücreti tahsil görevlerinin yerine getirilmesi sırasında kullanılan araçlar,

e) farklı sinyal kullanımı hakkına sahip olanlar için Macaristan’da verilmiş ruhsatlı araçlar, farklı sinyalin ücretli yol güzergahında kullanıp kullanmadıklarına bağlı kalmaksızın,

f) Doğal Afet Korunması hakkındaki Kanunmucibince belirlenmiş doğal afet tarafından yol açılan zararları önlemek veya engel olunmasında yer alan taşıtların işletimcileri bu görevleri ifa ettikleri sırada, ayrıca gönüllü yangın söndürme dernekleri, yerel yönetim ve kurumsal itfaiyeler, ayrıca gönüllü veya zorunlu sivil savunma birimlerinin üyelerinin verilen görevleri ifa ettikleri sırada kullandıkları araçlar,

g) Ulaştırma kurumu tarafından işletilen, resmi ulaştırma görevlerini ifa ettikleri sırada kullandıkları araçlar,

h) Uluslararası sözleşme, uluslararası antlaşma (NATO, Schengen Sözleşmesi) ve mukayese temeline giren araçlar,

i) İnsani yardımları taşıyan araçların bu görevleri yerine getirdikleri sıradaki kullanıcıları,

(2) Karayolunun kapatılması veya trafiğin sınırlandırılması, güzergah değiştirilmesi süresi içersinde yolun kapatılması veya trafiğin sınırlandırılması , güzergahın değiştirilmesine yetkili kurumların servis yolu olarak belirledikleri ücretli yol güzergahında.

 


[1] Karar altına alınmıştır: 2013. yılı CCXXVIII. Kanun 27. §. Yürürlüktedir: 26 XII. 2013’ten itibaren.