Bírságolás

A jogosulatlan úthasználat szankciója közigazgatási bírság, melynek kiszabására a rendőrség jogosult. Erre két módon kerülhet sor:

 - helyszíni, megállítás útján történő ellenőrzés, amely során a gépjárművezetőt bírságolják. A helyszíni megállítás történhet a rendőrség határállomásokon felállított ellenőrző pontjain, valamint az erre a célra üzembe állított rendőrségi ellenőrző járművek általi kivezetéssel is

- helyszíni megállítás nélkül, az objektív felelősség elve alapján a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonossal/üzembentartóval szemben valósul meg a bírság kiszabása. A helyszíni megállítás nélkül kiszabott bírság utólag is beszedhető, vagyis akkor is, amikor a jogosulatlan úthasználó legközelebb visszatér az országba.

 

Az ellenőrzés és szankcionálás a fent bemutatott lehetőségeken túl a határállomások ellenőrző pontjain is történik. A helyszíni megállítás nélkül kiszabott bírság utólag is beszedhető, vagyis akkor is, amikor a jogosulatlan úthasználó legközelebb visszatér az országba.

Útdíj törvény szerinti szabályszegés Bírságolás mértéke járműkategóriánként
J2 J3 J4
Díjfizetés elmulasztása az úthasználat 
megkezdése előtt
140 000 150 000 165 000
Valós díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriára
vonatkozó bevallás készült
80 000 90 000 110 000
Fedélzeti eszköz meghibásodása miatti
jogosulatlan úthasználat
140 000 150 000 165 000